Vi undersöker skolornas omklädningsrum

Uppdaterad 25 oktober klockan 12

Kameran i Kollaskolans omklädningsrum innehöll ingen inspelning

Polisen har idag informerat oss om att man undersökt det föremål man omhändertog. Polisen konstaterar att det är en kamera och att den innehöll ett minneskort. Det fanns inga filmer eller bilder på minneskortet och det är troligen oanvänt. Eftersom inget spelats in kommer polisen att avsluta ärendet.

Kollaskolans vårdnadshvare får information om det polisen kommit fram till via Vklass.

Kamera upptäcktes i omklädningsrum

I fredags morse upptäcktes en kamera i taket i ett av omklädningsrummen i Kollaskolans idrottshall. Skolan kontaktade genast polisen som har tagit hand om kameran och utreder det inträffade.

Kommunen har ingen information om när kameran har satts upp och vad som eventuellt finns i den. Skolan har verksamhet i hallen varje dag och på kvällar och helger är det olika föreningar som hyr den.

Alla Kollaskolans vårdnadshavare fick information om det inträffade i fredags. Vi har även uppmärksammat aktuella föreningar på det som hänt.

Som åtgärd med anledning av det inträffade kontrollerar våra fastighetstekniker snarast skolornas omklädningsrum. Framöver är vår rutin att skolornas personal gör en översyn varje skoldag innan verksamhet i omklädningsrum och idrotthall startar. 

Kontakta gärna

Mats Söderström, enhetschef Fastighet
mats.soderstrom@kungsbacka.se

Marie Johansson, enhetschef Kollaskolan
marie.e.johansson@kungsbacka.se