personer som fått 2021-års Lära för livet pris

Engagerade medarbetare i skolan fick pris i kommunfullmäktige

Nu har vi delat ut Lära för livet-priset! Inför en fullsatt kommunfullmäktigesal fick Irina Ramkhen, förstelärare i matematik på Åsaskolan och arbetslaget för Introduktionsprogrammen på Aranäsgymnasiet årets pris.

Förutom varma applåder och tack från nämndernas ordförande fick pristagarna blommor, diplom och en symbolisk check på vinstsumman.

Syftet med Lära för livet-priset är att lyfta fram medarbetare och sprida på goda exempel på arbetssätt som bidrar till ännu bättre utbildning för barn och elever i Kungsbacka. Årets pristagare uppfyller väl kriterierna!

Irina når alla elever där de är

Nämnden för Förskola & Grundskola valde i år att ge sin del av Lära för livet-priset till Irina Ramkhen förstelärare i matematik på Åsaskolan 7-9. Irina prisas eftersom hon är en:
”skicklig lärare för såväl elever som har svårt att förstå matematik som för de som behöver utmaningar för att utveckla sin matematikförmåga så långt det går.

Ständigt uppdaterad om forskning och nyfiken på nya inlärningsmetoder.

En fantastisk kollega som delger kunskaper till övriga och driver skolutveckling inom matematik för skolans alla elever.”

Arbetslag som utvecklat pedagogik i en tid av utmaningar

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ger sin del av årets pris till Arbetslaget för Introduktionsprogrammen på Aranäs. Motiveringen lyder:

Arbetslaget har under ett år med många yttre faktorer som påverkat deras verksamhet gjort en betydande insats för elever i Kungsbacka. Arbetslaget har varje dag erbjudit förstklassig undervisning på plats och digitalt för introduktionsprogrammens elever. En målgrupp som i vanliga fall har utmaningar och som drabbats extra hårt av pandemins restriktioner.

Arbetslaget har under denna period tagit vara på tillfället att ytterligare utveckla pedagogiken för eleverna, både i digitala forum och individuellt på distans.

Arbetet kommer nu att fortsätta utvecklas ytterligare genom ett forskningssamarbete tillsammans med Chalmers med fokus på VR-teknik för elever med problematisk skolfrånvaro. Med ny teknik är målet att elevens upplevelse av sitt deltagande i undervisningen ska öka. Här har introduktionsprogrammens lärare redan idag tagit stora kliv framåt genom sitt bemötande, sina planeringar, sina anpassningar och sitt stöd.

Vid utdelningen i fullmäktige var några av medlemmarna i arbetslaget på plats. Hela  arbetslaget består av; 

Adam Admoni, Anna Ahlqvist,  Bakour Dani, Anders Holmberg, Veronica Johansson, Olle Levin, Ludvig Löfström, Emy Palmér, Anna Tagesdotter samt Kerstin Wikner

Årligt pris för att utveckla verksamheten

Nämnderna för Förskola & Grundskola och Gymnasium & Arbetsmarknad vill med Lära för livet-priset stimulera till utveckling inom alla delar av skolans verksamhet i Kungsbacka och belöna den eller de som genom sitt arbetssätt medverkar till detta. Prissumman är totalt 20 000 kronor och den fördelas lika mellan de två nämnderna.

Nämnderna utser varsin pristagare inom sitt ansvarsområde och priset delas varje år ut av kommunfullmäktige.

Lära för livet priset