Försenad sophämtning i Fjärås och Särö

På grund av problem med ett trasigt fordon kan abonnenter i Fjärås och Särö/Kullavik få försenad sophämtning. Låt dina sopkärl stå framme tills de har blivit tömda.

Renhållningsabonnenter i Fjärås och Särö/Kullavik kan tyvärr få försenad sophämtning de närmaste dagarna. Orsaken är ett trasigt fordon hos vår renhållningsentreprenör Ragn-Sells. Ragn-Sells gör allt de kan för att hinna tömma alla kärl så snart det går. Låt dina kärl stå kvar ute tills de har blivit tömda.