Försenad sophämtning på grund av snö

På grund av stora mängder snö den här veckan finns en stor risk för försenad sophämtning.

Låt dina kärl stå kvar ute till dess de blivit tömda och tänk på att skotta framför kärlen.