Högt tryck på ärenden om belysning

Vi har just nu många inkomna ärenden om belysning. Det höga trycket innebär att det under en period blir något längre svarstider än vanligt när du gör en felanmälan.

Vi har under en tid varit avtalslösa vilket har försenat vår ärendehantering. Vi har nu ett nytt avtal på plats och arbetar intensivt för att komma ikapp. Vi hanterar samtliga ärenden efter en prioriteringsordning, där de mest akuta ärendena prioriteras först. Exempel på akuta ärenden är belysning på platser där oskyddade trafikanter rör sig, åtgärder vid trafikskador och omfattande belysning.

Du behöver inte göra en ny felanmälan om du inte har fått återkoppling på ett tag. Vi återkommer till dig så snart vi kan och hanterar ditt ärende enligt vår prioriteringsordning, varför det eventuellt kan dröja lite innan du får svar.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med belysning i Kungsbacka kommun:
Det här lovar vi om belysning.

Kontakta gärna