Ingen telefontid till färdtjänst den 2 december

Torsdagen den 2 december finns ingen telefontid till färdtjänsten, p.g.a. utbildning.

På sidan "Färdstjänst" finns information och viktiga telefonnnummer för dig som undrar mer om färdtjänsten.

Läs mer på www.kungsbacka.se/fardtjanst.