Kungsbackas cityhandel står sig bra i förhållande till Sveriges stadskärnor

I Kungsbacka klarade sig cityhandeln bättre än jämfört med landets 107 stadskärnor som minskade sin omsättning. En levande stadskärna med attraktiva stråk och mötesplatser som skapar förutsättningar för etableringar. Trenden visar också tydligt att kulturen i stadsmiljön är en framgångsfaktor vid återhämtningen efter pandemin.

Redan före pandemin förändrades konsumtionen i stadskärnan och människor spenderar alltmer på rekreation och kultur medan tillväxten i den fysiska handeln står tillbaka för tillväxten i e-handeln.

– Att vara kreativa och stärka samarbetet mellan kommun och näringsliv är en viktig framgångsfaktor för utvecklingen. De stadskärnor som satsar och lyckas skapa en atmosfär och ett utbud med etableringar som stärker den lokal känslan och det genuina har goda framtidsutsikter, säger Linda Siverbo, Fastighetsägarna GFR.

Kungsbacka årets tillväxtraket inom handel 

Dagligvaruhandeln var en vinnare i både stadskärnan och för hela kommunen i Kungsbacka. I stadskärnan ökade dagligvaruhandeln med ca 12% och för handeln i Kungsbacka är det ett lyft. Från att ligga på index under 100 – ligger nu handeln på 104. Resultatet av att människor jobbar hemma och att pendlingen har minskat under denna period.

– Att vi är Sveriges tillväxtraket inom detaljhandeln för andra året i rad stärker oss i vår utveckling. Med våra starka handelsplatser ser vi en positiv trend även framåt, även om pendlingen återgår till liknande mönster som före pandemin, säger Elinor Filipsson Näringslivschef, Kungsbacka kommun.

För frågor kontakta:

Jessica Blume, Platsutvecklare, Kungsbacka kommun, 0700-87 87 40

Linda Siverbo, Näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

Linda.siverbo@fastighetsagarna.se, Tel 0738-62 42 08

Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex tas fram av HUI (Handelns utredningsinstitut) i samarbete med Fastighetsägarna. Rapporten köps in av deltagande kommuner.

Här kan du läsa hela rapporten om Cityindex 2021 Kungsbacka