Kungsbackas första cykelöverfarter

Att cykla i Kungsbacka ska vara smidigt, tryggt och säkert. Nu kommer det att bli ännu lättare när kommunens första cykelöverfarter är på plats.

Cykelöverfarterna kan liknas vid ett övergångsställe för cyklister. Här ska bilister lämna företräde för cyklister, utan att cyklisten måste hoppa av och leda cykeln som vid vanliga övergångsställen.

I måndags beslutade nämnden för Teknik i Kungsbacka om att införa de första cykelöverfarterna i Kungsbacka. De två överfarterna är belägna utmed Kungsgatan, vid infarten till Guldgubbegatan respektive Tingbergsvägen. Skyltarna är redan på plats och snart kompletterar vi med målning av väjningslinjer på asfalten.

Prioriterar cyklister

Stråket är en del av huvudcykelnätet och ett viktigt pendelcyklingsstråk där vi vill prioritera cyklisters framkomlighet. Cykelöverfarter gör det inte bara lättare för cyklister att ta sig fram. Erfarenheter från andra kommuner visar att trafikmiljön blir tydligare för samtliga trafikanter och säkerheten samt tryggheten väntas öka.

Detta gäller vid cykelöverfarter:

  • Reglerna för cykelöverfart gäller där vägmärket Cykelöverfart (se nedan) är uppsatt.
  • Cykelöverfarter är hastighetssäkrade till 30 km/h för korsande fordon och märkta med väjningslinje (hajtänder).
  • Du som kör bil har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
  • Du som cyklist ska ta hänsyn till hastigheten och avståndet till fordonet som närmar sig innan du åker ut på cykelöverfarten.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Mer information

Trafikingenjör Jon Weihard
0300-83 74 98
jon.weihard@kungsbacka.se