På bilden visas byggnaden som är Gällinge förskola innan utbyggnaden av förskolan.

Nu startar utbyggnaden av Gällinge förskola

Kungsbacka växer inte bara i centrum utan även i Gällinge. För att möta det ökade behovet av förskoleplatser bygger vi ut Gällinge förskola. Bygget startar 8 november och planeras att pågå till sommaren 2022. När utbyggnaden är färdig utökas kapaciteten från 40 till 80 platser.

Gällinge förskola byggs ut för att kunna ta emot fler barn som bor i och omkring Gällinge. Utbyggnaden på cirka 180 kvadratmeter gör det möjligt att erbjuda totalt 80 platser på förskolan. Vi kommer bland annat att bygga ett nytt mottagningskök, anpassa gården så att barnen får en välfungerande utemiljö att leka och utvecklas på och anlägga en ny parkering i anslutning till förskolan.

- Att Gällinge förskola får växa kommer gynna såväl barn och pedagoger som hela bygden, säger Anna Stigsdotter, rektor för förskolan.

Under tiden vi bygger

Med start den 8 november kommer vi att börja att stängsla in arbetsområdet vi behöver. Därefter kommer vi att ta ned vissa träd för att kunna bygga utbyggnaden och den nya parkeringen intill förskolan. I början av arbetsperioden kommer trafiken med lastbilar att öka i området eftersom vi ska transportera dit material. Vi bedömer i dagsläget att några större störningar i form av buller inte kommer att förekomma.

Flytta tillbaka till förskolan

Under tiden vi bygger ut förskolan är barnen tillsammans med sina pedagoger på Gällingeskolan och Klövervägen i Fjärås. Vi hoppas att barnen kan flytta tillbaka till Gällinge förskola under sommaren 2022. Mer information om tillbakaflytten kommer längre fram.

Kontakta gärna

Jimmie Andersson, projektsamordnare på förvaltningen för Service
jimmie.andersson@kungsbacka.se
0300- 83 48 17