Tyck till om nya bostäder i Kungsbacka innerstad

Nu kan du tycka till om detaljplanen för Söderbro 10 i Kungsbacka innerstad. Vi planerar för att utveckla innerstaden, bygga bostäder och bevara kulturhistoria för att skapa en trivsam plats att besöka och bo på längs med Söderån. Samrådet pågår 9 november till 7 december.

I förslag till detaljplan för Söderbro 10 ingår 50 nya lägenheter och bevarande av kulturmiljö, så som att garveribyggnaden bevaras som mötesplats. Kvarteret blir en viktig del i arbetet med att främja Kungsbackas innerstadsmiljö. Byggnaderna stärker stråket längs med Söderån och bidrar till en trevlig miljö och en livfull stad.

–Att bygga bostäder i det här läget kommer att vara ett viktigt bidrag till den levande innerstaden, säger planarkitekt Johanna Vinterhav.

Dåtid möter nutid

Söderbro 10 är en dynamisk plats där vi möter det gamla med det nya. Byggnaderna närmast Kyrkogatan möter innerstadens bebyggelse i antalet våningar. På andra sidan ån, mot Lindens torg, föreslås högre byggnader som speglar de kommande byggnaderna i Aranäs stadsdel. Lastkajen ersätts av bostaden som får en modern inbyggd lösning för Hemköps leveranser. Kulturmiljön bevarar vi genom att låta gårdsmiljön ha samma skala som tidigare och öppnar upp möjligheterna för garveribyggnaden som mötesplats med verksamhet.

Planarbetet för Söderbro 10 har pågått sedan 2016 och är väl genomarbetat med utgångspunkt från hållbarhet, miljö och invånare.

–Det är en spännande utmaning, och jag tycker att projektgruppen har löst det jättefint. Kulturmiljön respekteras samtidigt som vi kan nyttja det centrala läget på ett optimalt sätt, säger planarkitekt Johanna Vinterhav, Kungsbacka kommun.

En levande och trivsam innerstad

Syftet med detaljplanen för Söderbro 10 är att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, och samtidigt främja möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med ny bebyggelse för bostäder och verksamheter. En livfull innerstad med trygg och trevlig miljö gör Kungsbacka stad mer attraktiv och hållbar.

Du kan tycka till

Nu är detaljplaneförslaget ute på samråd vilket innebär att det är öppet för synpunkter. Du som vill tycka till kan skicka in dina synpunkter via vår e-tjänst eller skriftligen senast den 7 december 2021.

Mer information om detaljplanen och hur du tycker till hittar du på projektsidan för Söderbro 10, se länk längre ner på sidan. Där kan du även anmäla dig till ett digitalt samrådsmöte.

 

Kontakta gärna