Välkommen på informationsmöte om dagvatten i Åsa

Välkommen på informationsmöte om dagvatten i Åsa 24 november.

Vi berättar om kommunens planerade åtgärder för att förbättra avledningen av dagvatten i Åsa centrum inför framtida förtätning. Vi vill även ha en dialog om hur andra aktörer än kommunen kan hjälpa till för att minska dagvattenrelaterade problem i området.

  • Tid: Onsdag 24 november klockan 17.00-18.30
  • Plats: Idrottsgården, Åsa IP

Vi bjuder på fika. Anmäl dig på e-post: emil.nilsson2@kungsbacka.se
senast måndag 22 november. Välkommen!

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor (asfalt, betong) som inte tränger ned i marken.Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp. En förbättrad avledning av dagvatten gör att risken för marköversvämningar minskar, men förbättrade ledningar kan inte på egen hand lösa alla dagvattenproblem.

Dagvattenavledning är ett samspel mellan:

  • Fördröjning (förberedda ytor där vattnet kan samlas upp tillfälligt vid kraftiga skyfall)
  • Markavrinning (till exempel färre asfalterade ytor)
  • Ledningars och dikens kapacitet

Läs mer om dagvatten i Åsa