Kulturhuset Fyrens fasad i orange belysning

Varför lyser kulturhuset Fyren i orange?

Om du går förbi kulturhuset Fyren den här veckan kanske du undrar varför fasaden lyser i orange. Det beror på att vi uppmärksammar Orange Day – den internationella dagen för att bekämpa våld mot kvinnor. Under kommande veckor pågår flera aktiviteter och kampanjer för att uppmärksamma och bekämpa våld och hot i nära relationer.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen drabbar våld i nära relationer både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld i nära relation. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Hela landet uppmärksammar våld och hot

Under kommande veckor pågår flera kampanjer för att uppmärksamma och bekämpa våld och hot i nära relationer och mot kvinnor. Orange Day 25 november är en dag som är grundad av FN för att uppmuntra länder i hela världen att manifestera och uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

29 november startar aktivitetsveckan En vecka fri från våld, som uppmärksammar arbetet om att förebygga mäns våld mot kvinnor. Initiativet kommer från riksförbunden Unizon och MÄN. Tillsammans mot våld är en annan kampanj från olika myndigheter som nu pågår och ska uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.

– Det är viktigt att vi som kommun gör det vi kan för att uppmärksamma denna viktiga fråga och på så sätt är med och bidrar till ett samhälle fritt från våld, säger Mevludina Abazovic, samordnare Kungsbacka kommun.

Delta i olika aktiviteter!

Som en del i att skapa uppmärksamhet i detta viktiga ämne finns det flera aktiviteter som du kan vara med på för att få kunskap och vara med och uppmärksamma ämnet. Aktiviteterna är samarbeten mellan Kungsbacka kommun och civilsamhället. De ingår också i temamånaden Psyklyftet som pågår just nu. Läs mer om Psyklyftet

Kvinnor utsatta för sexuellt våld

24 november 18.00–19.00

Ett samtal om hur utsatta kvinnor bemöts i rättsprocessen och hur Polisen arbetar med brott i nära relationer. I samtalet deltar Lisa Rudolfsson, docent i psykologi och Per Jona Laurell, polisinspektör. Detta webbinarie är en del av Orange the World - En vecka fri från våld, som arrangeras tillsammans med Zontaklubbarna i Västsverige, UN Women Göteborg, Soroptimist Sweden och Lex Femme. Det är gratis att delta och öppet för alla!

Plats: digitalt via kanalen Zoom
Anmälan:
 anmäl dig i förväg till Kvinnor utsatta för sexuellt våld.

Orange Day och Zonta says no

25 november–10 december

En utställning och internationell manifestation om mäns våld mot kvinnor av Kungsbacka Zontaförening. 25 november uppmärksammar vi den internationella dagen om mäns våld mot kvinnor. Under veckan belyser vi kulturhuset Fyren och bron över Kungsbackaån i orange samt har en utställning i Café Trubaduren. 

Plats: kulturhuset Fyren i Kungsbacka

Våld i ungas relationer – hur upptäcker och förebygger vi? Föreläsning

1 december 19.00–20.30

Hur kan föräldrar och andra vuxna upptäcka, ge stöd och skydda unga? Hur kan vi stötta våra unga i vad som är en sund och härlig relation? Föreläsaren Hanna Nordberg är sakkunnig inom förbyggande arbete på riksförbundet Unizon.

Plats: digitalt på kanalen Teams. Våld i ungas relationer 1 december 

Behöver du hjälp?

Våld och hot i en nära relation är en handling som skadar, smärtar eller kränker en annan person. Är du utsatt för våld? Eller skadar du någon? Vi erbjuder hjälp till alla oavsett kön och stödet är för dig som blir utsatt för våld och för dig som utsätter någon annan för våld. Läs mer om vilken hjälp du kan få på kungsbacka.se/valdochhot.

 

Kontakta gärna