Vinnare i arkitekturpriset

Vi säger grattis till villan på Åsa Rundväg 16 och idrottsparken i centrum som kammade hem vinster i årets arkitekturpris. Prisutdelningen skedde fredagen den 26 november på Tjolöholm.

Priset är uppdelat i två kategorier, ett för bostadshus och ett för stadsmiljö. Tanken med priset är att uppmärksamma god arkitektur som ger Kungsbacka en vackrare och trivsammare miljö. Totalt 565 personer röstade.

Vinnare bostadspris: Åsa Rundväg 16

322 av 565 röster
Arkitekt: Robin Jacobson
Fastighetsägare: Robin Jacobson

Motiveringen lyder:

Byggnaden har eleganta välavvägda volymer och ett modernt formspråk. Med de stora glaspartierna blir naturen en del av rummet. Man har använt sig av tidsenliga material, med järnvitriolbehandlad träpanel och en vackert accentuerad entré i cortenplåt. Kombinationen av den varma träfasaden och formspråket får tankarna till berg och tallar. Byggnaden är väl anpassad till tomtens förutsättningar och karaktärsskapande träd har bevarats och utnyttjats till fördel för arkitekturen.

Vinnare stadsmiljö: Kungsbacka idrottspark

352 av 565 röster
Arkitekt: Pontarius
Fastighetsägare: Kungsbacka kommun

Motiveringen lyder:

Idrottsparken är ett smakfullt tillskott till Kungsbackas stad och bildar ett nav i Kungsbackas idrottscentrum. En väl genomtänkt offentlig park, med en bred mängd möjligheter till rekreation, avkoppling och aktivitet för alla åldrar. De fantasifullt utformade miljöerna inbjuder till rörelse och möten. Parken ansluter även fint till Kungsbackaån med promenadstråk som knyter an området till resten av staden.

Det var byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén som delade ut priset den 26 november på Tjolöholm.

Kontakt 

Vill du veta mer om arkitekturpriset kan du ta kontakt med:
Susanne Gartzell, Bygg- och miljöförvaltningen.

Kontakta gärna