Wifi på offentlig plats

Nu finns gratis wifi i Idrottsparken. Kommunen har satt upp accesspunkter som gör att vi nu kan erbjuda trådlöst nätverk till alla besökare. Vi planerar även för wifi i fler utemiljöer i Kungsbacka centrum längre fram.

I många av kommunens lokaler finns idag tillgång till ett fritt wifi för våra besökare. Nu kommer vi även i offentliga utemiljöer att kunna erbjuda invånare och besökare tillgång till gratis wifi.

- Idrottsparken är först ut och vi ser fram emot att kunna erbjuda gratis wifi till alla som vistas där. Vi planerar att erbjuda gratis wifi i fler offentliga utemiljöer. Vi gör detta för att öka servicen för kommuninvånarna, säger Lennart Torgerson, enhetschef Kungsbacka Bredbandsnät.

En möjlig framtida plats för trådlöst nätverk är till exempel temalekplatsen vid Borgmästaregatan.

Så kopplar du upp dig

  1. Anslut till wifi-nätverket som heter guest@kungsbacka.
  2. Välj fliken Gäst.
  3. Logga in med din e-postadress och acceptera villkoren för att använda det trådlösa nätverket.
  4. Verifiera din e-postadress.
  5. Surfa på!

Tänk på att surfa säkert

För att inte kommunen ska konkurrera med kommersiella intressen finns vissa begränsningar i exempelvis hastigheten. Kommunens wifi är öppet och inte skyddat för avlyssning, vilket innebär att information som skickas kan vara synlig för andra. Du måste själv bedöma om informationen du använder är tillräckligt skyddad (som genom https:// eller annan kryptering). Kungsbacka kommun ansvarar inte för förlust eller stöld av information.

- De enheter som kopplas till nätverket registreras och sparas i loggar som rensas efter en månad. Detta gör vi för att fördela och tidsbegränsa åtkomsten till nätet, men också för att kunna stänga av enheter som bryter mot säkerhetsregler, säger Fredrik Karlsson, nätverksarkitekt.

Skyltar där vi erbjuder gratis wifi

Alla platser kommer att märkas ut med skyltar. Detta för att du ska veta att där finns öppet wifi.

Kontakta gärna

Lennart Torgerson, enhetschef Kungsbacka Bredbandsnät
0300-83 41 07
lennart.torgerson@kungsbacka.se

Fredrik Karlsson, nätverksarkitekt på Digitalt center
0300-83 89 79
fredrik.karlsson@kungsbacka.se