Så påverkas kommunens verksamheter av ovädret

På grund av snöovädret påverkas vissa av kommunens verksamheter. Även buss och tågtrafik till och från Kungsbacka påverkas.

Senast uppdaterad 3 december 08.30

Försenad sophämtning på grund av snö

Sophämtningen var till stora delar stoppad onsdag-torsdag på grund av dålig framkomlighet och halka efter snöovädret. Kommunens entreprenör Ragn-Sells planerar att köra ikapp sophämtningen under fredag och lördag. Låt dina kärl stå kvar ute till dess de blivit tömda och tänk på att skotta framför kärlen. Tack för visad förståelse!

Snöröjning pågår 

Ett omfattande och intensivt arbete pågår i Kungsbacka kommun för att få bort snön efter gårdagens och nattens snöoväder. Kungsbacka kommun arbetar med alla tillgängliga resurser för att skotta bort snön och bekämpa halkan på bland annat vägar, gång- och cykelvägar och vid kommunens fastigheter. 

Aktuell information om snöröjningen

Skolor i kommunen är öppna

Grundskolor och fritidshem är öppna. 

Gymnasieskolorna är öppna. Lektioner som vanligt enligt schema. 

Om du har problem att komma fram till förskolan eller skolan

  • Halka och besvärligt vinterväglag kan fortfarande påverka busstrafik med förseningar eller inställda turer. Om skolbussen inte kommer och barnet därmed inte kan komma till skolan är det viktigt att du kontaktar skolan och meddelar detta.
  • För dig med barn i förskolan; Kan du på grund av till exempel väglaget inte ta dig till förskolan,  glöm inte att meddela frånvaro.
  • Meddela alltid förskolan eller fritidshemmet om du inte kan komma i tid för hämtning på förskola eller fritidshem.

Bussar och tåg

Kollektivtrafiken är i gång med det kan vara förensingar och inställda turer på vissa sträckor. Håll dig uppdaterad och gå in på Västtrafiks webbplats

Återvinningscentralerna öppna

Kommunens tre återvinningscentraler Barnamossen, Klovsten och Frillesås håller öppet som vanligt.