Detta gäller om du ska skjuta fyrverkerier

I Kungsbackas lokala ordningsföreskrifter står att den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn till omgivningen.

Du kan behöva söka tillstånd från polisen för att få använda pyrotekniska varor, till exempel fyrverkerier. Det kan vara om det sker på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas.

Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617). Det kan till exempel vara där många människor är i rörelse eller i närheten av hus eller andra byggnader.

Läs mer om vad som gäller på Polisens hemsida.