Digital föräldraskapsbekräftelse

Från den 1 januari 2022 kommer en ny lag om digitala föräldraskapsbekräftelser. Då är det möjligt att bekräfta föräldraskap via en e-tjänst hos Skatteverket.

Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera föräldraskap via dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. I e-tjänsten blir det också möjligt att anmäla gemensam vårdnad. 

Bekräftelsen är viktig eftersom bekräftat föräldraskap gör att barnet juridiskt knyts till pappan/föräldern som inte fött barnet. E-tjänsten sparar tid och resurser för både föräldrar och kommuner, och ger trygghet för barnet att ha två juridiska föräldrar.

Vad händer om man inte hunnit bekräfta föräldraskapet digitalt?

Du kan fortfarande göra en bekräftelse genom ett besök hos Kungsbacka direkt om föräldrarna hellre vill det, eller om det föreligger någon som helst osäkerhet kring föräldraskap eller regler.

Läs mer på sidan om att bekräfta faderskap. 

Kontakta

Kungsbacka direkt
0300 - 83 40 00
info@kungsbacka.se