Nu funkar passer- och låssystemen i våra lokaler

Störningarna i våra passer- och låssystem har åtgärdats. Nu är systemen tillbaka i normal drift.

Uppdaterad 22 december 15.00

Tidigare i veckan uppdaterade vi passer- och låssystemen som finns i våra lokaler. Efter uppdateringen började systemen felaktigt att till exempel larma eller att det inte gick att komma i vissa lokaler. Nu är problemet åtgärdat och systemen är tillbaka i normal drift.  

- Det är glädjande att problemet är åtgärdat och att systemen fungerar igen. Jag vill tacka alla medarbetare som varit involverade i arbetet, och även de som har påverkats av störningarna för förståelsen i den här situationen, säger Johan Arvidsson, enhetschef för säkerhet på Kungsbacka kommun.

Kontakta gärna

Johan Arvidsson, enhetschef säkerhet Kungsbacka kommun
0300-83 79 50