Många invånare rekommenderar Kungsbacka som en plats att bo och leva på

Invånarna i Kungsbacka är särskilt nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på. Många upplever även att de känner sig trygga i sitt område. Däremot ser många att de gärna har större möjlighet till delaktighet och inflytande. Det visar resultatet av senaste medborgarundersökningen.

– Vi är glada över att Kungsbacka är en omtyckt plats att bo och leva på och att många är nöjda med stora delar av kommunens service. Det betyder att vi har lyckats på många håll, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande och fortsätter:

– Vi ser också att det är viktigt att vi jobbar på att fortsätta bli ännu mer transparenta i hur vi arbetar och hur de som vill kan vara med och påverka.

Viktigt verktyg för oss

Medborgarundersökningen är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun och Statistikmyndigheten (SCB). Undersökningen rör 14 olika områden som handlar om alltifrån skola och omsorg till trygghet och inflytande.

– Undersökningen är ett viktigt verktyg för oss i kommunen att se vad vi ska rikta ännu mer fokus på, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Högt betyg inom många områden

Invånarna i Kungsbacka ger ett högt betyg i frågor som rör exempelvis skola, skötsel av gator och vägar och trygghet. Hela 86 procent i Kungsbacka svarar att de känner sig ganska eller mycket trygga nattetid utomhus i området, jämfört med rikssnittet på 72 procent. 98 procent känner sig ganska eller mycket trygga dagtid jämfört med rikssnittet på 94 procent. Trygghet är ett område som kommunen arbetar aktivt med.

Arbetet fortsätter

Varje år samarbetar Kungsbacka med polisen och skapar tillsammans ett medborgarlöfte för att tillsammans ta fram trygghetsskapande åtgärder.

– Det är väldigt viktigt att man känner sig trygg i Kungsbacka och det är glädjande att många upplever att de känner sig trygga dagtid såväl nattetid. Samtidigt ser vi att vi behöver fortsätta arbeta med trygghetsskapande åtgärder för att öka känslan av trygghet exempelvis kvällstid, säger Astrid Bayard, enhetschef på Kultur och Fritid. 

Utbud av ställen för äldre att träffas

Ett område där invånarna i Kungsbacka ger lägre betyg än invånarna i Halland är utbudet av ställen för äldre, exempelvis träffpunkter. 41% av de som svarat i Kungsbacka är nöjda med utbudet, i jämförelse med Hallands snitt på 54%.  

Elisabeth Lindberg, enhetschef för träffpunksverksamheten på Kultur & Fritid, beskriver att det pågått ett fokuserat arbete för att utöka antal träffpunkter för äldre de senaste åren.  

Antal träffpunkter har ökat 

På tre år har antalet träffpunkter gått från 7 till 18 stycken, runt om i kommunen från Älvsåker i norr till Frillesås i söder samt från Kullavik i väst till Idala i öst.

– Vi formar aktiviteter efter seniorernas önskemål, allt från styrketräning, ChiBall och boule, pyssel och handarbeten till föreläsningar och musikunderhållning. Det är viktigt att öka känslan för ett sammanhang för de äldre, säger Elisabeth Lindberg.

Enheten jobbar för och med frivilligverksamhet med volontärer som leder aktiviteter på träffpunkterna parallellt med äldrekonsulenterna. Den sista satsningen är en träffpunkt för enbart herrar, något som visat sig uppskattat. 

– Vi såg ett behov av att skapa en grupp som riktar sig enbart till äldre män eftersom män, oftare än kvinnor, hamnar utanför ett socialt sammanhang. Det är tillexempel fler äldre kvinnor än män på de vanliga träffpunkterna för alla, säger Elisabeth Lindberg. 

Möjlighet till insyn

Sverige och så även Halland får ett lågt snitt generellt på frågan ”Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter?”. 19% av invånarna i Sverige svarar ja. I Halland ligger snittet på 18% medan Kungsbacka hamnar något högre på 22%. Ett av kommunens områden där inflytande är viktigt och där vi arbetar aktivt hela tiden med att bli bättre är samhällsbyggnad.

Positiv respons vid telefonkontakt

Det senaste året har samhällsbyggnadskontoret arbetat med hur de ska ge besked när någon sökt planbesked men det inte beviljats. Istället för att enbart skicka ett brev ringer en tjänsteperson upp och förklarar varför det inte beviljats och om det finns något som kan göras för att det ska beviljas.

– Vi har fått jättebra respons. Många har uppskattat att vi ringer och förklarar istället eftersom det skapat en större förståelse för beskedet, säger Emma Kjernald.

Mycket pågår parallellt

Förutom att arbeta med direktkontakt arbetar samhällsbyggnadskontoret med hur de kan översätta tekniska begrepp till ett sätt som fler förstår och hur de kan nå ut med sina samråd digitalt. Ett samråd är när kommunen bjuder in till att tycka till om olika planer för ett visst område.

– Det pågår mycket parallella arbeten om hur vi kan involvera fler. Det här är jättespännande och viktiga områden och något vi kommer att fortsätta med, säger Emma Kjernald.

Fakta medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen genomförs av Statistikmyndigheten, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. 1 600 slumpmässigt utvalda Kungsbackabor fick chansen att svara i årets medborgarundersökning. I år har enkäten ändrat utformning vilket gör att vi inte kan göra jämförelser tillbaka i tiden. Däremot kan vi jämföra med riket och länet.

För mer information, kontakta

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande
0300- 83 42 74 eller lisa.andersson@kungsbacka.se

Malin Aronsson, kommundirektör  
0300- 83 42 32 eller malin.aronsson@kungsbacka.se 

Christina Hermansson, ekonomichef
0300-83 43 22
christina.hermansson2@kungsbacka.se