Möjlighet till hämtning av returpapper för flerfamiljshus efter 1 januari

Ansvaret för hämtning av returpapper ändras i Sverige från 1 januari 2022. Så här gör du om du vill ha fortsatt hämtning från flerfamiljshus och verksamheter.

Från och med 1 januari tar kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper, istället för som tidigare den rikstäckande organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen FTI. Returpapper - tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter - räknas från 1 januari som kommunalt avfall.

Möjlighet till hämtning

Verksamheter och flerbostadshus som önskar få hämtning av returpapper kan från 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som innehar ett så kallat koncessionsavtal med kommunen. Detta är frivilligt för fastighetsägare som önskar en fastighetsnära insamling av returpapper.

Mer information och listan på leverantörer som har avtal med kommunen

Tomglas

För tomglas och glasförpackningar kan flerfamiljshus och verksamheter teckna avtal om hämtning med valfri entreprenör. Man kan även fortsättningsvis lämna både returpapper och tomglas på en återvinningsstation.

Återvinningsstationer i Kungsbacka