Nu införs patientavgift inom hemsjukvården

Kungsbacka kommun inför patientavgift inom hemsjukvården från och med den 1 januari 2022. Det gäller när invånare får hemsjukvård i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Idag är det gratis för invånare i Kungsbacka kommun som får hembesök av en legitimerad personal som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut inom hemsjukvården. Detta trots att det är samma vård som vid ett besök på en vårdcentral.

Bakgrund till beslutet

I april 2020 tog politikerna i kommunfullmäktige beslut att införa en patientavgift inom hemsjukvården. Det var ett beslut i ett större åtgärdspaket för att få en budget i balans.Patientavgifter skulle införts vid årsskiftet 2021. Men på grund av den hårda arbetsbelastningen under pandemin har kommunen skjutit upp förändringen. Avgiften införs från den 1 januari 2022.

– Nu kommer även kommunen att ta ut en patientavgift för vård, precis som regionen gör. Det gör vi för att det ska vara jämlikt oavsett om du går till vårdcentralen eller har kommunal hemsjukvård. I dagsläget är det cirka 600 personer som berörs, säger Annakarin Svennebjer, ekonomichef på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Medborgare mellan 18 och 84 år

Avgiften gäller medborgare mellan 18 och 84 år som har hemsjukvård i sitt hem. Det berör inte personer som bor på ett vård- och omsorgsboende, korttidsenhet eller ett annat särskilt boende.

Att vara inskriven i kommunens hemsjukvård betyder att personen har hjälp av arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Ibland är det hemtjänstens medarbetare som utför den behandling som arbetsterapeuten, fysioterapeuten eller sjuksköterskan har planerat. Det kan till exempel vara att personen får hjälp att ta sina mediciner eller tränar med hjälp av hemtjänsten. 
 
Den som är inskriven i hemsjukvården har inte automatiskt hembesök varje månad, utan det är alltid upp till vilka behov personen har över tid. Det innebär att patienten betalar en månadsavgift så länge personen är inskriven i den kommunala hemsjukvården. Avgiften påverkas inte av antal besök. 

Så mycket kostar det

Patientavgiften är kopplad till kommunens maxtaxa och beräknas utifrån inkomst och boendekostnad. I maxtaxan ingår bland annat avgifter för både hemsjukvård och hemtjänst. Patientavgiften kan som högst bli 306 kronor per månad.  Kommunen kommer att skicka hem en faktura varje månad.   

Brev till berörda

Personer som är mellan 18 och 84 år och har hemsjukvård kommer att få ett brev under december med information om patientavgiften.

Läs mer

Du kan läsa mer om patientavgiften här: Patientavgift inom hemsjukvården (kungsbacka.se)

Fakta hemsjukvård
I första hand får du vård via din vårdcentral. Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period eller i enstaka fall får du hemsjukvård i kommunal regi. Du kan läsa mer om kommunal hemsjukvård här: https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Halso--och-sjukvard/Hemsjukvard-i-Halland/

Kontakta gärna
Annakarin Svennebjer, ekonomichef förvaltningen för Vård & Omsorg
annakarin.svennebjer@kungsbacka.se
0300-83 40 44