Ny avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg från januari 2022

Den 1 januari 2022 höjer Skolverket inkomsttaket i maxtaxan för plats på förskola, fritidshem och pedagogiskt omsorg. Avgiften för platsen blir då högre för hushåll som har en sammanlagd inkomst på 52 410 kronor eller över.

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets gemensamma och skattepliktiga bruttoinkomst upp till ett så kallat inkomsttak; ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år av Skolverket.

Det nya inkomsttaket som gäller från 1 januari 2022 innebär att

  • avgiften för dig som betalar maxtaxa i förskolan, och har ett barn som är 1-2 år, höjs med 62 kronor i månaden.
  • avgiften för dig som betalar maxtaxa i fritidshem för ett barn höjs med
    41 kronor i månaden.

Mer information om avgifter hittar du via länken nedan. Tänk på att alltid anmäla om din inkomst förändras.

Avgifter för barnsomsorg