Sophämtningen fortfarande försenad

Sophämtningen dras fortfarande med förseningar på grund av den senaste tidens snö och halka.

Uppdaterad 16 december 07.30

Kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells jobbar för att komma ikapp, men ännu under vecka 50 kan det vara förseningar i sophämtningen.

Låt dina kärl stå kvar ute till dess att de har blivit tömda och tänk på att skotta framför dina kärl. Om sophämtningen dröjer länge går det bra att ställa en ihopknuten säck med hushållsavfall bredvid kärlen så hämtar vi den också. Tack för visad förståelse!