Tekniskt fel vid utskick av hämtschema

Ett tekniskt fel hos vår leverantör Parajett har gjort att hämtschemat för hushållsavfall skickats ut flera gånger till hushåll i kommunen. Hämtschemat i sig stämmer, även om du har fått hemskickat flera exemplar.

Eventuella extra kostnader i samband med utskicken kommer inte belasta Kungsbacka kommun