Tidning om Kungsbacka

Vad har vattnet för betydelse för staden? Vad är grejen med den nya Idrottsparken? Det kan du läsa om i vår tidning om hur Kungsbacka växer.

Nu har vi delat ut ett nytt nummer av samhällsbyggnadstidningen Kungsbacka här växer framtiden. Syftet är att öka invånares kännedom om vad som planeras i Kungsbacka och hur vi växer på ett hållbart sätt. Tidningen är helt annonsbaserad och delas ut till alla hushåll i Kungsbacka samt som bilaga i Göteborgs-Posten utanför kommunen.  

Tidningen är en del av det arbete vi gör för att du ska kunna ta del av vad som är på gång i Kungsbacka. Det är inte bara vi som kommun som skapar samhället utan det gör vi tillsammans med er oavsett om ni är invånare, företagare och besökare.

I detta nummer har vi extra stort fokus på vattnets betydelse i staden och utveckling längs med Kungsbackaån. Vi lyssnar av vad folk tycker om Idrottsparken utanför badhuset och en hel del annat. 

Tidningen innehåller bland annat:

  • Kungsbackaån är stadens pulsåder
  • Ny park vid Kungsbackaån
  • Arbetet med översvämningsriskerna
  • Idrottsparken – så tycker besökarna
  • Stadsplaneringen sätter livet i centrum
  • Karta över kommunen med information om utveckling i olika orter
  • Utveckling av Särö centrum

 Tidningen är annonsbaserad och tas fram av Active Media.

Kontakta gärna