Vad ska jag tänka på när jag vill skjuta raketer?

Undrar du vad du ska tänka på om du vill skjuta nyårsraketer? Ibland kan du behöva söka tillstånd hos polisen.

Du behöver söka tillstånd hos polisen om du vill avfyra fyrverkerier eller använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Detta regleras i 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) 

Läs mer om tillstånd och regler för pyrotekniska varor hos polisen.