Välkommen att söka stipendier

Senast den 1 februari har du som är ungdom möjlighet att söka stipendier. Välkommen med din ansökan.

Stiftelsen Ann-Sophie och F C Hallgrens och Britten och Gunnar Gagnells fond riktar sig till ungdomar från Kungsbacka kommun, företrädesvis från Kungsbacka församling, som går i gymnasiet, på universitetet eller i motsvarande utbildning och har särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitetet eller högskola och högst 5000 kronor per termin för studerande på gymnasiet. Du behöver i din ansökan motivera med ord varför du har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd.

Du söker via en blankett som laddas ner från hemsidan:

Hallgrens och Gagnells fond

Om du ska studera och bor eller har bott i Släps församlings område har du möjlighet att söka medel ur Arvid och Hildur Anderssons fond. Tillgängliga medel ur denna fond ska i första hand användas till stipendier för gymnasiala respektive eftergymnasiala studier.

Du kan söka detta stipendium via en e-tjänst eller en blankett som du laddar ner på hemsidan:

Arvid och Hildur Anderssons fond