Vi är i behov av timvikarier

Letar du efter ett jobb? Vi har stort behov av timvikarier i många av våra verksamheter.

Vi behöver medarbetare till verksamheter så som hemtjänst, vård och omsorgsboenden, sjuksköterskor, boenden med särskild service, personlig assistans, förskola, måltid och lokalvård.

Att behovet är stort just nu beror på olika faktorer. 

– Vi söker hela tiden vikarier inom många verksamhetsområden. Just nu är behovet stort och det beror på olika saker, såsom ökad sjukfrånvaro, vård av barn samt att utbudet av vikarier minskade när övriga arbetsmarknaden ökat sin efterfrågan på arbetskraft, säger Sonja Svensson, enhetschef vikariecenter.

Samtidigt som det är ett stort behov just nu är det också långsiktigt. Kungsbacka är en växande kommun och vi förbereder oss inför ett utökat behov.

Vilka förkunskaper krävs?

Erfarenhet och eller utbildning inom området är meriterade men inte ett krav.

– Självklart är det viktigt med erfarenhet och kunskap men det absolut viktigaste är att man gillar att arbeta med människor, säger Sonja Svensson. 

Det är en bra erfarenhet att arbeta med människor som har olika behov av stöd. Det ger en livserfarenhet som kan vara nyttig i vilket framtida yrkesliv som man än väljer. 

Ett flexibelt arbete

Det är mycket flexibelt att arbeta via kommunens vikariecenter. Som timvikari anger du via ett system vilka dagar som du kan arbeta och får därefter en fråga om ett eller flera arbetspass som du kan tacka ja eller nej till.

Det går fint att kombinera ett arbete på vikariecenter med studier, hängivna hobbys eller andra anställningar. Att ha en timanställning via Vikariecenter ger möjlighet att prova många olika yrken innan man gör ett yrkesval eller börjar studera. 

Jobba som timvikarie i Kungsbacka kommun 

Kontakta gärna

Vikariecenter
0300-83 78 00

vikariecenter.boende@kungsbacka.se
vikariecenter.personligassistans@kungsbacka.se
vikariecenter.maltid@kungsbacka.se
vikariecenter.forskola@kungsbacka.se
vikariecenter.grundskola@kungsbacka.se
vikariecenter.lokalvard@kungsbacka.se
vikariecenter.vardochomsorg@kungsbacka.se