Visita besökte Elof Lindälvs gymnasium inför certifiering

Representanter från branschorganisationen Visita besökte Elof Lindälvs gymnasium inför kommande certifiering av Hotell- och turismprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Under de senaste 20 åren har antalet jobb inom restaurang- och hotell ökat kraftigt. För att säkra att gymnasieutbildningarna fortsatt ska motsvara branschens krav besökte representanter från Visita Elof Lindälvs gymnasium inför en kommande certifiering. 

Certifierad gymnasieskola

En certifiering är en kvalitetssäkring som gynnar de som studerar på programmen.

- Det är viktigt att det finns attraktiva utbildningar med hög kvalitet på HT och RL-programmet. Syftet med certifieringen är att säkra att utbildningarna möter branschens krav och att eleverna lär sig det som branschen faktiskt vill att det ska kunna för att bli anställningsbara, säger Johanna Schub, projektledare på Visita.

På dagsprogrammet under dagen stod bland annat dialoger med studerande, lärare, rektor och representanter från näringslivet samt genomgång av utbildningarnas lokaler på Elof Lindälvs gymnasium.

Beslut om certifiering av programmen tas under 2022.

På Världens jobb kan du läsa mer om certifieringen av Hotell- och turistprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Världens jobb

Kontakta gärna

Hannah Tengelin, rektor
0300-83 36 03
hannah.tengelin@kungsbacka.se