IVO har granskat Kungsbackas arbete under pandemin

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, har granskat Kungsbacka kommuns arbete med att ge vård och omsorgs till personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 på vård- och omsorgsboenden. IVO har inte uppmärksammat några brister vid tillsynen.

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, har i en nationell tillsynsinsats granskat den medicinska vården och behandlingen som ges till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på vård- och omsorgsboende. Granskningen startades efter att det kommit in uppgifter från olika delar av landet som att det fanns brister på området.

Vård av god kvalitet

Tillsynen har gjorts vid alla kommuner och regioner i landet samt vissa enskilt bedrivna verksamheter eller vårdgivare. Granskningen har även fördjupats när det gäller vård och behandling av patienter vid 98 vård- och omsorgsboenden i landet. I Kungsbacka är har IVO gjort en fördjupad tillsyn när det gäller vården på Signeshus vård- och omsorgsboende i Kungsbacka kommun.

Vid tillsynen har IVO granskat om det funnits förutsättningar för att ge de omsorgstagare som bor på ett vård- och omsorgsboende en sakkunnig och omsorgsfull vård av god kvalitet. Det handlar bland annat förutsättningar vad gäller exempelvis bemanning, arbetssätt och personalens kompetens.
I sitt beslut skriver IVO att de inte uppmärksammat några brister vid tillsynen.

- Pandemin har satt både våra medarbetare och arbetssätt på prov i en situation vi aldrig varit med om tidigare och alla verkligen fått anstränga sig för att få vardagen att fungera. Det goda resultatet bekräftas också av resultatet av IVO:s granskning, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun.

Delat ansvar

Vid tillsynen har IVO bland annat granskat patientjournaler mellan den 1 februari och 1 juni 2020. IVO har även gjort intervjuer med bland annat sjuksköterska på boendet, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen samt läkare på vårdcentralen som har läkaransvaret på boendet.

Ansvaret för hälso- och sjukvården till personer som bor på vård- och omsorgsboenden är regleras enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen. Det är kommunen som ansvarar för vård och behandling som ges av omsorgspersonal, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det är Region Halland som ansvarar för läkarinsatserna.
Inspektionen för Vård & Omsorg har tidigare granskat regionerna, som ansvarar för medicinsk vård och behandling, med syfte att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Resultatet publicerades i november 2020.

Kontakta gärna

Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun.
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79