Beslut om idrott- och fritidsaktiviteter för äldre ungdomar kvarstår

Tidigare beslut från 5 februari kvarstår. Aktiviteter inom idrott, kultur och fritid är endast öppna för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Fortsatt stängt för de som är födda tidigare än 2002

Kommunala verksamheter som inte bedöms vara nödvändiga håller fortsatt stängt för att minska smittspridningen. Undantaget från nedstängningen är aktiviteter i organiserad form för barn och unga födda 2002 och senare. 

Idrottsföreningar kan träna inne med äldre ungdomar

För idrottsföreningar innebär det att även äldre ungdomar födda mellan 2005 och 2002 kan träna inomhus och det vet vi är ett efterlängtat beslut inom flera idrotter.

Kommunala kultur- och fritidsaktiviteter

Våra kommunala verksamheter med kultur- och fritidsaktiviteter för unga kommer nu kunna välkomna även de äldre ungdomarna till aktiviteter på plats.

Vissa av Kulturskolans ämnen kommer påbörja undervisning på plats vecka 8.
Klicka här för att komma till Kulturskolans hemsida

Ung i Kungsbacka har både digital verksamhet igång och viss verksamhet på plats med föranmälan. Mer information om Ung i Kungsbackas öppettider och aktiviteter hittar du i appen Ung i Kungsbacka.

Vi vill med den här öppningen minska de negativa hälsoeffekterna för barn och unga. Vi vet hur viktig träning och fritidsaktiviteter inom ungas egna intressen är.

Kontakta gärna