Beslutet att konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och omsorgsboende är upphävt

Det tidigare beslutet om konkurrensutsättning av driften av Löftagårdens vård- och omsorgsboende är upphävt. Det har nämnden för Vård & Omsorg beslutat.

Anledningen till att upphäva beslutet grundar sig i den pågående coronapandemin. Läget i verksamheterna är ansträngt och smittspridningen fortsätter. Verksamheterna har inte tillräckligt med personalresurser för att fokusera på ordinarie drift och kontrollera pandemins påverkan och samtidigt arbeta med konkurrensutsättning av ett vård- och omsorgsboende. 

- Det är ett mycket ansträngt läge nu. Smittspridningen fortsätter och det finns risk för ytterligare en våg. Med anledning av det har nämnden beslutat att upphäva tidigare beslut om att konkurrensutsätta Löftagårdens vård- och omsorgsboende, säger Hravn Forsne, ordförande för nämnden för Vård & Omsorg.

Lillemor Berglund, förvaltningschef för Vård & Omsorg instämmer med Hravn om det ansträngande läget i verksamheten.

- Vi har nått en gräns där vi måste prioritera. All vår personal sliter hårt och nyckelpersoner för att kunna genomföra en upphandling jobbar intensivt med att förhindra och hantera smittspridningen inom verksamheten.

Årliga konkurrensutsättningsplaner

Inför varje år tar kommunens samtliga nämnder fram konkurrensutsättningsplaner, som enkelt uttryckt, är styrdokument som reglerar hur nämndernas verksamheter ska konkurrensutsättas. Under hösten 2020 beslutade nämnden för Vård & Omsorg att Löftagårdens vård- och omsorgsboende i Frillesås skulle konkurrensutsättas. Det innebär att driften för boendet skulle upphandlas och att ett privat bolag, på uppdrag av kommunen, skulle ansvara för driften. Verksamhetsövergången beräknades ske under halvårsskiftet 2022.

- Vi skjuter på konkurrensutsättningen och tar ett nytt grepp nästa år. Då ser vi hur läget är och vilka lärdomar vi har dragit av pandemin. Nämndens viktigaste uppdrag just nu är att säkerställa att omsorgstagarna får de insatser som de är beviljade. Upphandlingar får vänta, säger Hravn Forsne.

 

Kontakta gärna

Hravn Forsne 

Ordförande, nämnden för Vård & Omsorg 
Mail: hravn.forsne@kungsbacka.se 
Telefon: 0733 – 64 48 16