Dags att söka pengar ur stiftelser

Nu är det dags att ansöka om pengar ur Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond och Erik Hjälmlövs stiftelse.

Stiftelsen Kungsbacka kommuns socialfond

Pengarna ur Socialfonden används till förmån för behövande inom Kungsbacka kommun, företrädesvis barnfamiljer och äldre personer för att öka trivseln. Fördelningen av pengarna från Socialfonden delas mellan nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Individ & Familjeomsorg. Vård & Omsorg beslutar om utdelning ojämna år och Individ & Familjeomsorg beslutar om utdelning jämna år. Detta året används pengarna till förmån för äldre personer i för att skapa trivsel och trevnad genom gåvor, mat och dryck eller utsmyckning på vård- och omsorgsboenden eller motsvarande.

Du kan läsa mer om Socialfonden här: Stiftelsen Socialfonden (kungsbacka.se) Där hittar du också blankett för ansökan. Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Erik Hjälmlövs stiftelse

Pengarna ur Erik Hjälmlövs stiftelse används för att köpa blommor till lokaler där äldre eller personer med funktionsnedsättning vistas i kommunal omsorg och till rekreationsresor i Sverige eller utomlands. Det är personer med fysisk funktionsnedsättning, företrädesvis rörelsenedsättning, som kan ansöka om pengar till rekreationsresor.

Du kan läsa mer om Erik Hjälmlövs stiftelse här: Erik Hjälmlövs stiftelse (kungsbacka.se) Där hittar du också blankett för ansökan. Sista ansökningsdag är den 31 mars.

Kontakta gärna
Registrator Erika Sköld
Individ & Familjeomsorg
erika.skold@kungsbacka.se
0300-83 89 78

Registrator Cecilia Wahlgren
Vård & Omsorg
cecilia.wahlgren@kungsbacka.se
0300-83 82 01