Efterlevnad av covid-19-lagen på restaurang, café och pub

Arbetet med tillsyn fortsätter, där Miljö- & Hälsoskydd besöker verksamheter och följer upp klagomål. Under de senaste veckorna har det kommit in färre klagomål till kommunen.

– Vi har ansvar för tillsyn och vi fortsätter att göra trängselkontroller för att förhindra smittspridning. Just nu lägger vi planen hur vi ska arbeta med tillsynen under våren. Vi ser också en minskning på klagomål av trängsel som anmäls via vår e-tjänst, säger Marianne Löfgren, enhetschef avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Sedan lagen kom förra året har några verksamheter fått göra mindre åtgärder i sina verksamheter, men hittills har inga förelägganden eller förbud gjorts i Kungsbacka.

Inspektörerna upplever att verksamheterna överlag efterlever reglerna, vill göra rätt, är kreativa och lyhörda för att följa reglerna för att minska trängsel. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller till den 31 maj.

Krögarträff den 1 mars

Tillståndshandläggarna bjuder in krögare till krögarträff den1 mars. Fokus är information, rådgivning och dialog. Men även information om det senaste för att förhindra smittspridning på serveringsställen och vad som gäller kring serveringsförbudet. Träffen sker digitalt. 

Länsstyrelsen gör också tillsyn

Kommunen lånar under en tid ut två inspektörer till Länsstyrelsen för uppdraget med tillsyn inom den tillfälliga covid-19 lagen för att bromsa smittspridningen. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.

Kontakt

Enhetschef Marianne Löfgren, avdelningen för Miljö & Hälsoskydd svarar på frågor om tillsynen på restaurang, café och pub. Du når henne via kundcentret Kungsbacka direkt.

Här kan ni läsa mer om arbetet med våra trängselkonroller i Kungsbacka

Kontakta gärna