Enklare att förstå avgifter för miljötillsyn

Nu blir det lättare att förstå för vad det kostar och vad som ingår i en tillsyn som Miljö & Hälsoskydd gör. En ny modell och avgifter för kontroller är beslutad. Ett vykort har också skickats till cirka 2 000 verksamheter.

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn över verksamheter som kan påverka miljö och människors hälsa. Tillsyn görs på till exempel skolor, frisörer, bensinstationer, hästgårdar och industrier. Syftet är att kontrollera att lagstiftningen följs. I januari började en ny taxa att gälla.

– I Kungsbacka har vi som mål att taxor och avgifter ska vara tydliga. Det ska vara lätt att göra rätt och förstå vad man betalar för. För oss blir det också mindre administration med den nya taxan, vilket gör att vi kan arbeta mer serviceinriktat med våra kunder, säger verksamhetschef Tina Carlson, avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.

Tydliga, transparanta och lättförståeliga taxor är en del av kommunens arbete inom satsningen Lätt & Rätt. Syftet med arbetet är att vi ska ha ett rådgivande förhållningssätt och kommunikationen ska vara enkel och begriplig, vilket ska leda till att det blir roligare att vara både företagare och myndighetsutövare i Kungsbacka.

Utskick till 2 000 verksamheter

Miljö & Hälsoskydd har skickat ut ett vykort till 2 000 verksamheter där vi uppmärksammar den nya avgiftsmodellen. Vykortet skickades ut i slutet på förra veckan och borde komma med posten denna veckan. Målgruppen är både privatpersoner och företag som gör något som ryms inom miljöbalken. Det är kommunfullmäktige som har tagit beslut om den ny taxan som började gälla från och med 1 januari i år.

Central modell för taxa och avgifter

Kungsbacka använder sig nu också av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modell. Den uppdateras fortlöpande enligt nya lagar och förändringar samt är enhetlig utifrån en central modell.

Kontakt
För frågor om vårt arbete med nya avgifter hör av er till Tina Carlson, verksamhetschef, avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Hon nås via Kundcentret Kungsbacka direkt. 

Läs mer om nya taxan här

Kontakta gärna