Förlängt besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Folkhälsomyndigheten har nu tagit beslut om att ytterligare förlänga det tillfälliga besöksförbudet som gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka kommun. Det förlängda besöksförbudet gäller från den 3 februari till och med den 23 februari.

Kungsbacka kommun har sedan den 3 december ett lokalt tillfälligt besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet har förlängts tre gånger tidigare och nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga det tillfälliga lokala besöksförbudet igen. Besöksförbudet gäller från den 3 februari och fram till och med den 23 februari. Beslutet om besöksförbud har tagits av Folkhälsomyndigheten efter det att kommunen begärt det.

Stor samhällsspridning

Beslutet grundar sig på att det finns en fortsatt stor samhällsspridning av covid-19, vilket gör att risken ökar för att det kommer in smitta även om våra verksamheter. Förlängningen görs också eftersom förvaltningen för Vård & Omsorg fortfarande anser att det även fortsättningsvis behövs ett skarpt skydd för att skydda som bor på våra vård- och omsorgsboende. Men det handlar också om att hantera den ökade arbetsbelastning som våra verksamheter befinner sig i just nu. 

- Vi ser att det är fortfarande en stor samhällspridning och vi har hög belastning på våra verksamheter. Det positiva är att vi är igång med vaccineringen på vård- och omsorgsboendena och denna vecka börjar vi ge dos 2. Men vi ser ännu inga effekter av vaccineringen utan måste fortsätta att skydda de som är skörast, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun.

Undantag från besöksförbudet

Under tiden det är besöksförbud finns det undantag och ett av dem är besök av make eller maka till en boende samt vård vid livets slutskede. Hur dessa besök ska genomföras tas i dialog med ansvarig chef på boendet.

Aktuell lägesbild

Måndagen den 1 februari var det 30 personer med konstaterad smitta på två vård-och omsorgsboenden samt på covid-korttidsenheten.

Kontakta gärna

Helene Ljungqvist, verksamhetschef kommunala vård- och omsorgsboende samt hemsjukvård rehabilitering i Kungsbacka kommun.
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92