För- och grundskolor som stängs

Här finns en beskrivning över vad som avgör när en för- eller grundskola stänger samt information om kommunens för- och grundskolor som är eller har varit stängda med anledning av covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Sidan senast uppdaterad 4 mars 2021

Grunder för stängning av lokaler och övergång till distansundervisning

Förskola & Grundskola kan stänga för- och grundskolor vid någon av nedan orsaker

- efter avstämning med smittskyddsläkare för att minska smittspridning eller

- om det fattas så mycket personal att vi inte ha verksamhet igång på plats.

Ny bestämmelse 11 januari 2021

Förutom ovan tillfällen så får en huvudman som håller en grundskola öppen, när det gäller högstadiet, göra vissa undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning eller förläggning. Det är t.ex. möjligt att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning om det behövs för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Information via V-klass

Vid beslut informerar vi via V-klass om vad som gäller. Om skolans lokaler stängs så får eleverna distansundervisning.

Beslut tas av den som är ansvarig för verksamheten

Det formella beslutet att stänga tas av huvudmannen för verksamheten, det vill säga nämnden för Förskola & Grundskola. Det är i enlighet med en förordning som kallas Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Det finns inget beslut från regering om att alla förskolor eller grundskolor ska stängas.

Stängda enheter inom Förskola & Grundskola läsåret 2020-2021

Vårterminen 2021

8 mars-16 april har kommunens grundskolor delvis distansundervisning för alla elever i årskurs 7-9. Mer information via länken
Delvis distansundervisning för kommunens högstadieskolor vecka 10-15

24 februari -5 mars har kommunens grundskolor distansundervisning för alla elever i årskurs 7-9 efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Halland. Se information via länken.
Heltids distansundervisning för kommunens högstadie- och gymnasieelever 

Förskolan Basunen;
Stängd 22-24 februari; personalbrist samt 24-26 februari och 1-2 mars; personalbrist samt efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning.
Barn vars vårdnadshavare arrbetar i samhällsviktig verksamhet välkomnas.

Vecka 8-9 är huvudmannens inriktning att  elever i årskurs 7-9 har delvis distansundervisning i enlighet med förordning 2020:115.
Beslut tas för respektive skola och det är ansvarig rektor som planerar upplägg med utgångspunkt från förutsättningar och möjligheter på enheten.

Kolla grundsärskola årskurs 5 grupp Grön 3
1-5 februari. Distansundervisning på grund av personalbrist.

Vecka 4-6 har elever i årskurs 7-9 delvis distansundervisning i enlighet med möjlighet i förordning 2020:115. Varje skola planerar för upplägg med utgångspunkt från egna förutsättningar
Delvis distansundervisning för högstadiet vecka 4-6

7-22 januari har kommunens grundskolor distansundervisning för samtliga elever i årskurs 7-9 efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Halland. Se information via länken.
Distansundervisning 7-9

Pressmeddelande från Smittskydd Halland om bakgrund till rekommendationen

Höstterminen 2020

Hedeskolan klass 7B,
17-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Hedeskolan klass 9A,
11-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Älvsåkersskolan årskurs 6-9 
11-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Älvsåkersskolan årskurs 5
7-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning.

Kapareskolan
30 november-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning. 

Förskolan Kolla Skogsdunge, grupperna Blå, Lila och Grön;
stängt 30 november-4 december. Personalbrist.

Kollaskolans F-3 Skärgården
25 november - 1 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Åsa Gårdsskolan årskurs 7-9
31 augusti-4 september. Distansundervisning på grund av personalbrist

Mer information 

Vård av barn med anledning av stängning

När verksamhet för små barn stängs gäller att den som är hemma med sitt barn har rätt till ersättning för vård av barn.  På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om hur du gör.

Ansökan om vab om skolan stänger

Vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Om båda vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet ordnas undervisning och omsorg på plats barn och yngre elever. Information om bestämmelser för detta finns på Myndigheten för samhällskydds och beredskaps hemsida.

Omsorg för vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet MSBs information

Nyhet om läget i kommunens skolor, publicerad 30 november