Heltids distansundervisning för kommunens högstadie- och gymnasielever 24 februari-5 mars

Från och med imorgon onsdag 24 februari gäller heltids distansundervisning för alla kommunens högstadieelever, det vill säga elever i årskurs 7-9, och för elever i våra gymnasieskolor.

Beslutet om distans på heltid för de äldre eleverna i våra skolor tas efter en rekommendation från Smittskydd Halland. Det gäller till och med 5 mars.

Elever som tillhör grundsärskolan omfattas inte av beslutet och har sin skolgång som vanligt. Detta gäller även för gymnasiesärskolan och gymnasiernas introduktionsprogram.

Mer information om vad som gäller kommer till vårdnadshavare och elever från respektive skola

- Det är givetvis olyckligt att informationen kommer så tätt inpå men vill vara snabba med att följa de rekommendationer vi får för att bidra till minskad smittspridning, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola. Vi har under veckan haft en dialog med smittskydd Halland med anledning av de beslut som fattats i andra regioner om övergång till distansundervisning.

Enligt Smittskydd Halland är smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög i Halland och de ser trendbrott som inger misstanke om att smittspridningen åter kommer att öka. Deras bedömning är att det i nuläget inte är lämpligt att ytterligare öka närundervisningen för högstadie- och gymnasieskolor i kommunerna.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad
cynthia.runefjärd@kungsbacka.se
0300-83 41 50

För frågor om Smittskydds rekommendation och bedömning hänvisar vi till smittskydd Halland

Information om stängning och distansundervisning i för- och grundskolor