Ingen förlängning av besöksförbud på vård- och omsorgsboende

Kungsbacka kommun har haft ett tillfälligt lokalt besöksförbud sedan den 3 december och det går ut den 23 februari. Nu har kommunen valt att inte ansöka om ytterligare förlängt besöksförbud utan väljer nu i stället att arbeta med säkra besök.

Detta gäller vid besök på ett vård- och omsorgsboende 

För att kunna säkerställa säkra besök kommer samtliga besök att bokas i förväg. Detta för att man ska kunna ta emot besöket så bra som möjligt, gå igenom säkerhetsåtgärder samt visa platsen för besöket. Genom att ha bokade besök underlättar man även arbetet vid eventuell smittspårning.   

- För att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras, är samspelet mellan verksamheterna och anhöriga viktigt, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun och fortsätter: 

- Även om alla som tackat ja till vaccination på våra boende nu är vaccinerade är det viktigt att fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer och föreskrifter kring säkra besök. Tillsammans tar vi ansvar för att genomföra besöken på ett tryggt och säkert sätt, säger hon. 

Ytterdörrarna in till boendena kommer även fortsättningsvis att vara låsta eftersom man vill undvika besökare som inte fått information om de säkerhetsåtgärder som finns. Alla besökare ska bära munskydd under hela besöket och munskydd får man vid ankomst till boendet.  

  • Alla besök ska bokas i förväg
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit
  • Besöken sker i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats.  
  • Som besökare får man inte vistas i gemensamhetsutrymmena eller i övriga lokaler.  
  • Minst två meters avstånd, både till sin anhörige, personal och övriga. 
  • Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom.  

Alla som har en anhöriga som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboende har fått information om hur besöken går till. Säkra mötesplatserna med plexiglasskärm utomhus kommer tills vidare att vara kvar om anhöriga vill träffas där istället för inomhus.  

Om smitta kommer in på ett boende trots att man arbetar med säkra besök kan en tillfällig stark avrådan från besök göras. Det aktuella boendet kommer då att kontakta anhöriga och informera.   

Träffas utomhus 

Besök utomhus är att föredra i första hand och även då ska man hålla avstånd för att det ska vara ett säkert besök. Om den boende behöver stöd vid promenaden kan det vara svårt att hålla avståndet och då rekommenderas att båda bär munskydd under hela promenaden.  

Promenader behöver planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren. 

Kontakta gärna