Man kan inte rädda världen ensam

Som tonåring höll Anna Hallin brandtal om en hållbar livsstil under middagen. I dag arbetar hon med hållbara inköp i Kungsbacka och är dessutom den drivande kraften i arbetet med vår kemikalieplan.

 Anna är uppvuxen i en miljö som präglades av ett fokus på hållbar utveckling. 

– På gymnasiet hade jag inställningen precis som många andra att jag ville ”rädda världen”, blev väldigt medveten om matens miljöpåverkan, köpte mina kläder i second hand och fick våra middagsgäster hemma att skämmas över att de åt för mycket biff, säger Anna Hallin, hållbarhetssamordnare på Inköp.

Kunna se barnen i ögonen

Att valet efter gymnasiet skulle falla på studier av humanekologi och därefter miljövetenskap kändes som en självklarhet för Anna.

– Det var då jag fick insikten om hur stora utmaningar vi faktiskt står inför. Ett tag kändes det rätt tungt, men med tiden fick jag kanske en mer balanserad syn på tillvaron, säger Anna Hallin och fortsätter:

– Jag förstod att man inte kan rädda världen ensam. Men samtidigt har man den moraliska förpliktelsen att göra allt man kan. Kunna se sina ungar i ögonen och ärligt säga att jag gör det jag kan för att de ska ha en hållbar framtid.

Besök i affärer

2005 började Anna arbeta som miljöinspektör i Kungsbacka kommun. Som miljöinspektör jobbade hon med många varierade arbetsuppgifter. Bland annat besökte hon detaljhandlare för att se att deras varor följde den miljölagstiftning vi har. Där var just kemiska produkter ett viktigt område att titta på.

Barnen i fokus

Specialintresset kom sedan i samband med att Anna sedan själv blev mamma och insåg vilket kemikaliesamhälle vi lever i.

– Och hur mycket det kan påverka barnen. Det var där någonstans som Kemikalieinspektionen fick ett regeringsuppdrag om giftfri vardag och Naturskyddsföreningen började lyfta frågorna bland annat med sin operation giftfri förskola, säger Anna Hallin.

Miljöstrategiskt uppdrag

2014 lades kommunens miljöstrategiska uppdrag tillfälligt på Miljö & Hälsoskydd där Anna arbetade. Centerpartiet hade lagt fram en proposition om en giftfri kommun som skulle täcka in allt ifrån hormonstörande mjukgörare i suddgummin till säkra byggmaterial och livsmedel. Propositionen klubbades igenom.

– När vi fick frågan vem som ville jobba med detta räckte jag upp handen, säger Anna.

Det var utifrån den propositionen som arbetet med kemikalieplanen växte fram.

Rensat ut farliga leksaker

Den första kemikalieplanen antogs 2017. Sedan dess har Kungsbacka hunnit med en hel del. Särskilt fokus i kemikalieplanen har varit på barn och unga. Det har inneburit ett stort arbete på kommunens förskolor, där förskolorna bland annat rensat ut saker med farliga ämnen, såsom exempelvis äldre mjuka plastleksaker som innehöll hormonstörande mjukgörare och bly.

I den nya planen fokuserar Kungsbacka även på ofödda barn genom att prioritera kvinnor i fertil ålder.

– Det innebär bland annat att vi har skärpt kraven när det gäller framförallt varor och kemikalieinnehåll i miljöer där många unga kvinnor arbetar, säger Anna.

Ämnen under lupp

I planen beskrivs exempelvis ämnen som är cancerframkallande och ämnen som kan skada fostren. Ämnen som är extra viktiga för kommunen att ha koll på i inköp av bland annat sina varor och tjänster.

– Om vi jämför när första kemikalieplanen antogs har vi i dag ett kemikalieråd och en kemikaliecoach på plats. Vi har kommit en bit på väg, men behöver arbeta tillsammans för att nå ännu länge och fortsätta tänka kemikaliesmart, säger Anna.

Fakta kemikalieplanen

I tisdags klubbade kommunfullmäktige igenom vår nya kemikalieplan. Planen vägleder alla våra verksamheter i arbetet mot att bli en ännu mer kemikaliesmart kommun. I kemikalieplanen beskriver vi olika vilka ämnesegenskaper vi ska fasa ut. Planen beskriver även prioriterade områden såsom plast och fokus på barn, unga och fertila kvinnor. Läs mer här!

Har du frågor?

Kontakta Anna Hallin, hållbarhetssamordnare på Inköp
anna.hallin@kungsbacka.se