En restaurang med personal

Krögare bjuds in till dialog

Arbetet med trängseltillsyn fortsätter och Miljö & Hälsoskydd lägger planeringen framåt i vår. Den 1 mars bjuds krögare in till årets första krögarträff. Syfte med träffarna är ett forum för dialog och bolla aktuella frågor.

Kommunens tillståndshandläggare har återkommande dialoger med krögare i arbetet som rör lagar och aktuellt kring tillsyn. Nu är det dags för årets första krögarträff där fler verksamheter i Kungsbacka som har serveringstillstånd bjuds in digitalt.

– En informationspunkt på träffen är det senaste kring coronareglerna för att förhindra smittspridning på serveringsställen och vad som gäller kring serveringsförbudet, säger tillståndshandläggare Åsa Johansson, Miljö & Hälsoskydd.

Krögarträffen den 1 mars

När: Den 1 mars med startar klockan 14.00. Pågår mellan kl 14-15.
Hur: Digitalt. För att delta behövs en separat inbjudan via Teams.

Träffen ger som alltid en möjlighet för företagarna att träffa kommunens medarbetare, varandra och ställa frågor. Över 70 verksamheter i Kungsbacka har fått en inbjudan. Det är redan en del som svarat på inbjudan, men om det är någon som inte nåtts av utskicket med länken till träffen är det bara att höra av sig till: serveringstillstand@kungsbacka.se  

Här kan du läsa mer om arbetet med tillsyn och våra trängselkontroller

Via Kundcentret Kungsbacka direkt kommer du i kontakt med avdelningen för Miljö & Hälsoskydd och enhetschef Marianne Löfgren.

Kontakta gärna