Bokhyllor på Fyrens bibliotek

Munskydd är tillåtet för bibliotekspersonal - men avstånd ska hållas

Under förmiddagen har Ulrika Granfors, förvaltningschef på Kultur & Fritid, haft möte med bibliotekspersonalen i Kungsbacka. Mötet hölls med anledning av den debatt som blossat upp i frågan om munskydd.

Mötet med personalen handlade både om munskydd och om hela arbetsmiljöfrågan på biblioteken.

– Bibliotekspersonalen har fått höra att det inte är tillåtet med munskydd och det var fel information. Jag är ledsen att jag varit otydlig och vill nu understryka att det inte finns ett förbud. Däremot är munskydd inte något som vi tillhandahåller som arbetsgivare, säger Ulrika Granfors.

Åtgärder för säker arbetsmiljö

Som arbetsgivare har kommunen åtgärder för att alla arbetsmoment på biblioteken ska kunna genomföras på ett säkert sätt utan munskydd. Det ska gå att hålla avstånd, plexiglas ska finnas framför alla informationsdiskar och det ska inte förekomma trängsel. Det innebär också att besökarna inte får någon personnära hjälp av personalen.

– Vi har haft en dialog och kommit överens om att vi ska gå ännu mer till botten med och identifiera alla arbetsmoment där det kan finns risker, så att vi säkerställer att våra åtgärder verkligen kan följas, säger Ulrika Granfors.

Sedan tidigare finns riskanalyser för bibliotekspersonalens arbete. På onsdag har arbetsgivaren och facket ett möte för att gå igenom eventuella återstående frågor och riskmoment i arbetet.

Kontakta gärna