Nu ges den andra dosen vaccin på vård- och omsorgsboendena

Vaccineringen i Kungsbacka kommun går framåt som planerat. Denna vecka har flera omsorgstagare på vård- och omsorgsboendena fått sin andra dos vaccin mot covid-19.

Vaccineringen i Kungsbacka kommun startade den 12 januari och arbetat går framåt enligt plan. Alla omsorgstagare som vill ha vaccin på vård- och omsorgsboenden har fått sin första dos med vaccin och denna vecka har kommunen börjat ge den andra dosen. De som fått dos två denna vecka är vård- och omsorgsboendena Bukärrsgården, Sandlyckan, Signeshus, Åsa, Löftagården, Måhaga samt Smedjans korttidsenhet. Nästa vecka, vecka 6, ges den andra dosen på de övriga vård- och omsorgsboendena.

Andra dosen

- Det känns väldigt bra att de som är som allra skörast nu får sin andra dos och att vi blir klara med vaccineringen på vård- och omsorgsboendena under nästa vecka. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället, säger Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.

Sjuksköterskorna inom kommunen är också igång med att vaccinera personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården men som bor hemma. Hittills har kommunens sjuksköterskor gett cirka 1550 doser vaccin till patienter på vård- och omsorgsboendena samt inom hemsjukvården.

Vaccinering medarbetare

Vaccineringen av våra medarbetare som arbetar patientnära vaccineras av företagshälsovården. Hittills är har cirka 700 doser getts till medarbetare.  Totalt är det cirka 3750 medarbetare och vikarier inom förvaltningarna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg som arbetar patientnära som kommer att erbjudas vaccin.

Tillgång till vaccin

Vaccinering är Kungsbacka kommuns högsta prioritet och vi vaccinerar i den takt som vi får tillgång till vaccin. I veckan kom besked från Folkhälsomyndigheten om att Astra Zenecas vaccin i första hand ska erbjudas personer under 65 år. I dagsläget har vi ingen kännedom om att den förändringen kommer att påverka Kungsbacka kommuns plan för vaccinering.   

Vaccinering på vårdcentralerna

Regionen är också igång med att vaccinera de som har enbart hemtjänst eller trygghetslarm och det sker på utvalda vårdcentraler. Det är också där som familjemedlemmar över 18 år som bor tillsammans med den som har hemsjukvård eller hemtjänst ska boka in sig för vaccinering.

- Vi vet att många väntar på att prioriteringsfas 2, där bland annat personer över 65 år ingår, ska starta och den kommer att träda i kraft stegvis. Men ingen behöver vara orolig att de ska missa sitt vaccin utan de målgrupper som berörs kommer att få information när det är dags, säger Eva Apelvi.

Kontakta gärna

Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-83 80 48