Nya Särö vård- och omsorgsboende har öppnat

I början av februari öppnade det nya vård- och omsorgsboendet i Särö. Det är ett modernt boende med totalt 80 platser som både är rustat för framtidens välfärdsteknik och värnar den småskaliga känslan.

Särö vård- och omsorgsboende ersätter Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende och under vecka 6 gick flytten för de som tidigare bott på Bukärrsgården till det nybyggda vård- och omsorgsboendet.  Boendet kommer att fortsätta att drivas i kommunal regi och enhetschefer samt medarbetare har flyttat med till det nya boendet. Det har även rekryterats ytterligare en enhetschef samt flera undersköterskor.
Bukärrsgården hade 48 lägenheter medan Särö vård -och omsorgsboende har 80 lägenheter, vilket gör att det nu finns plats för fler som behöver flytta in på ett vård- och omsorgsboende.

Bygger för framtiden

- De nya platserna är välbehövliga inför framtiden även om vi just nu kan erbjuda alla som står i kö till ett boende plats inom tre månader som lagen kräver. Det planeras också för byggen av ytterligare vård- och omsorgsboenden både i Björkris och Anneberg i framtiden, säger Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena samt hemsjukvård rehabilitering på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Det nya boendet är byggt av byggentreprenören Brixly och kommunen hyr lokalerna av det kommunala bostadsbolaget Eksta. Boendet har formen av en åtta vilket innebär att medarbetarna får en god överblick över avdelningarna var de än är i lokalerna. Ett exempel på smart teknologi i boendet är lokalernas låssystem. Den boende har en bricka på sig som gör att hen kan öppna sin egen dörr bara genom att ta i dörrhandtaget, men hen kan inte gå in i en annan boendes lägenhet.

Solceller och sedumtak

Bygget har samordnats av Lokalförsörjning på förvaltningen för Service i Kungsbacka kommun. Vård & Omsorg har tillsammans med Lokalförsörjning och Vård & Omsorgs nämnd omvärldsbevakat och besökt olika vård- och omsorgsboenden runt om i landet för att få inspiration till utformningen.

– Samarbetet mellan våra förvaltningar har fungerat väldigt bra. Vi har haft tät kontakt för att fånga in vad som fungerar bra i boendena och vilka behoven är, och bland annat även jobbat med referensgrupper. Vi har tagit tillvara på erfarenheter från tidigare projekt och till framtida projekt förfinar och bygger vi nu vidare på de kunskaper Särö vård- och omsorgsboende gett oss, säger Semir Robovic, projektsamordnare på Lokalförsörjning på förvaltningen för Service.

Särö vård- och omsorgsboende har en småskalig känsla, med avgränsade innergårdar där det finns odlingsmöjligheter. Här finns också solceller och sedumtak, som båda är exempel på hur man tänker på hållbarhet och miljö.

Om Särö vård- och omsorgsboende

Särö vård- och omsorgsboende är beläget strax väster om Särö centrum. Det består av åtta avdelningar med 80 lägenheter samt allmänna ytor och ett tillagningskök. Maten som serveras tillagas av Måltider på förvaltningen för Service.
Den som vill bo på ett vård- och omsorgsboende ansöker om bistånd till särskilt boende via en biståndshandläggare. Det går inte att ställa sig i kö till ett specifikt boende.
Kungsbacka kommun har tagit fram ett koncept för hur nya vård- och omsorgsboenden som byggs i kommunen ska utformas. Tack vare ett färdigt koncept kan förstudien som fastställer lokalinnehåll och lokalutformning kortas ned och kommunen får lokaler som är likvärdiga varandra i utformning och kvalitet.  

Kontakta gärna
Helene Ljungqvist, verksamhetschef för de kommunala vård- och omsorgsboendena samt hemsjukvården rehab på förvaltningen för Vård & Omsorg
0300-83 81 92
helene.ljungqvist@kungsbacka.se

För frågor om Kungsbacka kommuns koncept för vård- och omsorgsboenden:
Semir Robovic, projektsamordnare Lokalförsörjning på förvaltningen för Service
0300-83 89 09
semir.robovic@kungsbacka.se