Badhusparken och stationen - Vårt framtida Kungsbacka

Översiktsplanen är ute på granskning

Nu är det andra och sista chansen att tycka till om förslaget till ny översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka. Förslaget är ute på granskning fram till den 30 april.

Just nu har vi granskning av översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka vilket innebär att den är öppen för synpunkter. Nu kan invånare, myndigheter och andra berörda vara med och tycka till om förslaget. I det här stadiet handlar det främst om kompletterande synpunkter. Förslaget har tidigare varit ute på samråd och efter det har förlaget arbetats om utifrån de synpunkter som kommit in och visas nu upp på nytt.

Många har tyckt till

Under samrådet fick vi in över 300 synpunkter. Det visar på ett intresse och engagemang om vårt framtida Kungsbacka. För att säkra upp de prioriterade målgrupperna i arbetet har vi haft dialoger med barn och unga på skolor i kommunen och vi har haft dialog med näringslivet. Under en vecka stod vi i Kungsmässan med vår utställning och hade dialog med invånare där vi fick många bra och intressanta samtal.

Under samrådstiden kunde den som ville lämna synpunkter direkt i den digitala översiktsplanen. Alla synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Den finns att läsa på vår webbsida om översiktsplanen, länk finns längst ner på sidan.

En attraktiv stad för alla

Förslaget till översiktsplanen säger band annat att ny byggnation främst ska läggas i Kungsbacka stad.

‒ Vi behöver fokusera på staden för att utveckla den till en mer sammanhållen, livfull och trivsam stad. En attraktiv stad är något hela kommunen vinner på, både invånare och näringsliv, säger Raquel Sandblad som är projektledare för översiktsplanen.  

Utvecklingen av staden hanteras i den fördjupade översiktsplanen och det arbetet har kommunen just påbörjat. Även det här förslaget kommer man att kunna tycka till om genom bland annat invånardialoger och när förslaget kommer ut på samråd.

Var med och tyck till

I översiktsplanen ser du vilka områden kommunen önskar att stärka och utveckla men också var vi vill bevara och värna om exempelvis naturområden med mera. Under granskningen kan invånare, myndigheter och andra berörda vara med och tycka till. I det här stadiet handlar det främst om att stämma av så att förslaget till översiktsplan följer de krav som finns.

Mer information och länk till den digitala översiktsplanen hittar du på vår webbsida om översiktsplanen, se länk nedan.

Kontakta gärna