På väg mot framtidens avloppsrening

Nu har vi lämnat in tillståndsansökan till länsstyrelsen för att få bygga ut Hammargårds reningsverk.

Tillståndsansökan som lämnades in i vecka 5 2021 är en milstolpe på vägen mot framtidens avloppsrening i Kungsbacka. Ansökan har arbetats fram under nästan två år och innehåller bland annat vilken reningsgrad vi tänker oss, hur många som ska kunna anslutas till verket och en miljökonsekvensbeskrivning.

Tillstånd 2022

Nu är det upp till länsstyrelsen i Hallands län att granska ansökan och eventuellt begära kompletteringar. Ett tillstånd kan troligen förväntas under 2022.

Under tiden går vi vidare med andra förberedelser, till exempel ändring av detaljplan, utredningar av bland annat slamhanteringen och val av entreprenadform inför kommande upphandling av utbyggnaden.

Det färdigutbyggda verket beräknas kunna vara i drift under 2026.

Läs mer om Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Mer information

Projektledare Mathias Pedersen
0300-83 88 81
mathias.pedersen@kungsbacka.se

Projektledare Joakim Ekberg
0300-83 50 24
joakim.ekberg@kungsbacka.se