Karta med ett hus på.

Projekt med 11 000 bygglovsärenden nu avslutat

Äntligen kan bygglovavdelningen lägga projektet med äldre ärenden bakom sig. Det var under en inspektion år 2016 som över 11 000 öppna ärenden upptäcktes i diariet. Avdelningen för bygglov har sedan dess arbetat med att avsluta dessa ärenden.

– Vi har efter enträget arbete nu äntligen gått i mål med detta projekt. Det är en fantastisk känsla att ro ett sådant stort och långt projekt i hamn, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglovavdelningen.

Inspektion visade på oavslutade ärenden

Det var under en JO-inspektion år 2016 som det upptäcktes att flera tusen ärenden inte var avslutade. Det rörde sig om totalt 11 600 ärenden. I de allra flesta fall var det ärenden som hade fått bygglov men som saknade ett så kallat slutbevis. Fram till år 2011, då den nya plan- och bygglagen kom, var det inte så hårda krav på slutbevis innan man fick börja använda det som byggts. I dag måste det finnas ett slutbesked innan man får flytta in.

Vi jobbar på ett annat sätt idag 

–  Situationen med att vi har så många oavslutade ärenden kommer aldrig att hända igen. Dels för att lagstiftningen är annorlunda, dels för att vi arbetar på ett helt annat sätt idag som gör att vi har kontroll och uppföljning, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglovavdelningen.

Arbetet med att avsluta alla ärenden har drivits i projektform med mellan två och fyra medarbetare.

Kontakt

För frågor om bygglov svarar verksamhetschef, Hanna Ståhl. Hon nås via Kundcentret Kungsbacka direkt.

Kontakta gärna