Bokhylla med boktips på Fyrens bibliotek

Så här arbetar vi med arbetsmiljön på biblioteken

Vi värnar trygghet och hälsa för våra medarbetare och besökare till våra bibliotek. Genom pandemin har vi vidtagit olika åtgärder för att medarbetare och besökare inte ska utsättas för smitta.

Det är möjligt att hålla avstånd på biblioteken

Utifrån en riskanalys för de olika arbetsmoment som genomförs på biblioteket bedömer vi att det är möjligt att hålla avstånd för att undvika smitta. I det fall det kan vara svårare att hålla avstånd har vi vidtagit flera olika åtgärder, till exempel uppmontering av plexiglas och tydliga markeringar på golv och genom skyltning.

För att minska risk för trängsel är biblioteket stängt som mötesplats och vi släpper in ett begränsat antal besökare åt gången som kan genomföra sina lån.

Munskydd behövs inte men är inte förbjudet

Med dessa åtgärder bedömer vi att vi kan tillhandahålla en säker miljö för våra medarbetare. Bedömningen är därför att munskydd varken rekommenderas eller behövs för medarbetare på biblioteket. Det är dock inte förbjudet att bära munskydd.

Vi tackar för att du som besökare hjälper till att hålla avstånd samt följer personalens anvisningar.

Kontakta gärna