Skräpplockardagarna 2021

Varje vår är Kungsbacka kommun med i Skräpplockardagarna, Håll Sverige Rent-kampanjen mot nedskräpning. Beställ era säckar från Håll Sverige Rent från 1 mars.

Ni samlar skräpet, vi hämtar det. Vinsten för oss alla blir en renare kommun. Håller ni avståndet är skräpplockning en både ofarlig och trivsam aktivitet i dessa tider.

Alla förskolor och skolor kan anmäla sig på Håll Sverige Rents webbplats för att få säckar och kampanjmaterial.  Numera skickas allt material direkt ut till skolorna. Endast verksamheter som arbetar med barn och unga får gratis material. Anmälan öppnar 1 mars 2021.

Över 5 000 deltagare från 47 skolor och förskolor i Kungsbacka var med och plockade skräp förra våren. Anmäl er ni också!

Till anmälan 

Ni samlar, vi hämtar

Ni samlar skräp i kampanj-sopsäckarna när ni vill. Säckarna ställs vid ett sopkärl och hämtas i samband med ordinarie sophämtning under april.

Du kan under april också lämna de särskilda Håll Sverige Rent-säckarna eller genomskinliga säckar med Kungsbacka-logga på någon av våra återvinningscentraler utan att dra ditt återvinningskort. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du bara har sådana säckar.

Vad är det vi samlar och slänger?

Alla sorters skräp som ligger i naturen, i diken och på allmänna platser, dock inte grenar och ris. Tänk på att skräpet ska rymmas i säckarna som får väga max 15 kilo.

Kontakta gärna

Helen Wigerdt
0300-83 50 22
helen.wigerdt@kungsbacka.se

Linda Sövgren
0300-83 81 05
linda.sovgren@kungsbacka.se