Tillfälliga omständigheter gav ovanligt starkt resultat

Trots att det gångna året till största delen präglats av pandemins utmaningar, har Kungsbacka kommun fortsatt sin tillväxt för att möta behoven i en växande kommun och investerat för drygt 850 miljoner kronor.

– Det är ett bra resultat som bidrar till att vi kan fortsätta investera för att möta kommande behov av välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).

Lånar 200 miljoner

Under 2020 investerade vi för 856 miljoner kronor. Årets ekonomiska resultat på 415 miljoner täcker därmed inte investeringskostnaderna, utan Kungsbacka kommun har behövt öka sin låneskuld med 200 miljoner. Den sammanlagda låneskulden landar nu på 1 550 miljoner kronor.

– Årets resultat hjälper oss att hålla nere låneskulden, förklarar Lisa Andersson. Det är inte pengar vi har över, utan de har redan använts för att vi ska kunna finansiera våra stora investeringar som till exempel färdigställande av Kungsbacka badhus och Fjärås Bräckaskolan, ombyggnationer i Hålabäckskolan, Frillesåsskolan och Sommarlust förskola samt nya parkeringshuset Linden.

Pandemin

Pandemin gjorde att många verksamheter fick prioritera om och till att vissa delar av verksamheterna inte kunnat genomföras, vilket medfört att flera nämnder haft lägre kostnader. Vi fick ett stort ekonomiskt tillskott på 155 miljoner kronor i högre statsbidrag än förra året, och vi har fått full ersättning för sjuklöner under april till juli och för ovanligt höga under augusti till december. Nya redovisningsregler höjer resultatet och vi har även sålt mark.

– Detta gör att årets resultat på 415 miljoner kronor är en effekt av dessa tillfälliga omständigheter, och i grunden i stort sett motsvarar förra årets resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).  

Liksom övriga Sveriges kommuner står Kungsbacka för ekonomiska utmaningar där kostnaden för välfärden stiger snabbare än intäkterna. Sverige får allt fler yngre och äldre, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Detta gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar, men att bristen på arbetskraft är stor och att skattemedlen har svårt att räcka för att bedriva verksamheten.

– Vi måste tänka långsiktigt och fortsätta ha en god ekonomisk hushållning över tid. De långsiktiga demografiska utmaningarna för hela landets kommuner med ökade välfärdsbehov är en verklighet även för oss i Kungsbacka, avslutar Lisa Andersson.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig 10 mars.

Kontakta gärna